Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Termin Konsultacji: 17.02.2017

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 17 lutego 2017 r.Powrót