Konsultacje aktów prawnych

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Zakres: VAT
Termin Konsultacji: 08.06.2017

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 8 czerwca 2017 r.Powrót