Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Wymiana informacji w dziedzinie opdatkowania
Termin Konsultacji: 22.05.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 22 maja 2015 r.

Przekazywany do zaopiniowania projekt ustawy stanowi wynik przeprowadzonych uzgodnień i konsultacji publicznych. Akceptując opinię przedstawioną przez Radę Legislacyjną, projektodawca postanowił o uregulowaniu całości problematyki związanej z wykonaniem umowy FATCA w ramach odrębnej, dedykowanej tej tematyce ustawie. Odstąpiono tym samym od przeprowadzenia obszernej nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa.Projekt ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.Powrót