Aktualności


Skarbówka, nieudolnie walcząc z oszustwami w VAT, może zniszczyć branżę biopaliwową – ostrzega „Rzeczpospolita”.

Czytaj więcej


Producenci biopaliw dokonują fikcyjnych zakupów – twierdzą kontrolerzy skarbowi. Ale rejestry prowadzone przez urzędy celników mówią coś innego – informuje „Rzeczpospolita”.

Czytaj więcej


W piątek 8 kwietnia 2016 r., podczas uroczystej Gali Finałowej w Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta" w Warszawie, wręczono nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu Lider Księgowości. Zwycięzcą została pani Joanna Szyszkowska, drugie miejsce zajął pan Andrzej Stempak, a na trzecim miejscu uplasował się pan Łukasz Zarzycki. Robert Oliwa, Przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, doradca Prezydenta Pracodawców RP, był członkiem jury.

Czytaj więcej


W najbliższych dniach Ministerstwo Finansów ma opublikować projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Ta daleko idąca reforma nie przyniesie jednak oczekiwanych rezultatów, jeśli urzędnicy będą działać na podstawie tych samych wadliwych przepisów co dotychczas.

Czytaj więcej

 

Po dziewięciu miesiącach oczekiwań Minister Finansów w dniu 1 kwietnia 2016 r. wydał interpretację ogólną, w której wytłumaczył, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT za wykonanie robót budowlanych.

Czytaj więcej


Trwają konsultacje społeczne dwóch projektów – rządowego i poselskiego – przewidujących obniżenie stawki podatku CIT do 15% dla małych przedsiębiorców. To dobre rozwiązanie, aczkolwiek, by rzeczywiście pobudzić polską przedsiębiorczość warto pójść o krok dalej.

Czytaj więcej


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa przedstawiło projekt ustawy, który ma się przyczynić do skonstruowania przyjaznego systemu podatkowego i będzie premiował działalność innowacyjną. W projekcie zaproponowano m.in. wiele korzystnych dla przedsiębiorców zmian w prawie podatkowym.

Czytaj więcej


Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie modelu jednoinstancyjnego dla niektórych spraw podatkowych, tj. dla takich, w których przeprowadzona została kontrola celno – skarbowa. Takie rozwiązanie może okazać się pozytywne dla podatników, pod warunkiem jednak, że ich prawa będą odpowiednio zabezpieczone.

Czytaj więcej


W projekcie ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw po raz kolejny zaproponowano wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jednakże i tym razem przepisy okazały się nieprecyzyjne. Czy w takim kształcie klauzula ma szansę spełnić swoje zadanie?

Czytaj więcej


Wydana przez ministra interpretacja ogólna obowiązującej od 1 stycznia tego roku zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jest dokładna i jednoznaczna. Dzięki niej przepis ten może stać się nową jakością w relacjach podatnika z fiskusem, a nie pozostać jedynie martwą literą prawa.

Czytaj więcej